הורים יקרים☀🌈
                                        
                                        לידיעתכם,
                                        יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות
                                        27.02.2024 נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות
                                        ביום זה לא תתקיים פעילות צהרון.

                                        
     המשך יום נעים לכולנו 😍