צהרונים בגני הילדים בפתח-תקוה תשפ"ד
חודשון לחודש מאי 2024לוח חופשות צהרונים תשפ"דתפריט צהרונים תשפ"ד

תוכנית חודשית צבעונית מאי 2024.pdf