מה חדש בטומשין?


תחומי פעילות


צהרונים

קרא עוד

קייטנות

קרא עוד

מזון בריא וטעים בצהרונים

קרא עוד

גני ילדים גבעתיים


הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : www.employment.molsa.gov.il ולפעול על פי ההנחיות.

לנוחיותכם צירפנו את מספר הצהרון בו שוהה ילדכם.

 

לתשומת לבכם , חשוב מאד ! 

בקשה להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום 31/12/2019  תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים.

 

אנא קיראו בעיון רב , את המכתבים המצורפים.

הנכם מתבקשים לחתום על אישור קבלה לצהרון +נספח 6  ולשלוח אלינו למייל 

 zaharon1@afik-tomashin.co.il  

 dana-at@afik-tomashin.co.il 

                                                  

 בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)

לרשימת מספרי הצהרון -לחצו כאן

אישור קבלה לצהרון.pdf

נספח 6.pdf
גני ילדים פ"ת


הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : www.employment.molsa.gov.il ולפעול על פי ההנחיות.

לנוחיותכם צירפנו את מספר הצהרון בו שוהה ילדכם.

 

לתשומת לבכם , חשוב מאד ! 

בקשה להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום 31/12/2019  תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים.

 

אנא קיראו בעיון רב , את המכתבים המצורפים.

הנכם מתבקשים לחתום על אישור קבלה לצהרון +נספח 6  ולשלוח אלינו למייל 

 zaharon1@afik-tomashin.co.il  

 dana-at@afik-tomashin.co.il 

                                                                                                

 בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)

לרשימת מספרי הצהרון-לחצו כאן

אישור קבלה לצהרון.pdf

נספח 6.pdfגני ילדים הרצליה


הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : www.employment.molsa.gov.il ולפעול על פי ההנחיות.

לנוחיותכם צירפנו את מספר הצהרון בו שוהה ילדכם.

 

לתשומת לבכם , חשוב מאד ! 

בקשה להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום 31/12/2019  תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים.

 

אנא קיראו בעיון רב , את המכתבים המצורפים.

הנכם מתבקשים לחתום על אישור קבלה לצהרון +נספח 6  ולשלוח אלינו למייל 

 zaharon1@afik-tomashin.co.il  

 dana-at@afik-tomashin.co.il 

                                                                                                    

 בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)

לרשימת מספרי הצהרון-לחצו כאן

אישור קבלה לצהרון.pdf

נספח 6.pdfצור קשר


תקנון האתר


תקנון האתר

1.    השימוש באתר הכולל את התכנים והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ,כולל תקנוני הרישום או כל הודעה ועידכון מעת לעת באתר. הגלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת , את תנאי התקנון ו/או תנאי ההתקשרות .

2.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות וכל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

3.    אין בקיומם של קישורים לנוחות המשתמש המצויים באתר ו/או מודעות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלות ו/או אינם מופעלים על-ידי חברת "רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)" משום המלצה והחברה אינה אחראית לקישורים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או צפייה ו/או כניסה דרך האתר לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

4.    התכנים המוצגים באתר הינם כלליים ואינם מחייבים את החברה :  "רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)". ההסכמים המחייבים את החברה הם אלו הנחתמים בין החברה ובין הרשות המקומית ו/או כל גוף ציבורי אחר עימו חתמה החברה על הסכם לניהול  צהרונים או קייטנות ובכפוף להנחיות משרד החינוך .

5.    כל הפעילויות המוצגות באתר הינן לדוגמה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

6.    כל הפעילויות ו/או המצגות המוצגות באתר הינן לדוגמא בלבד והינן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה:  רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ ) ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי יכול והשירותים המסופקים בפועל על ידי החברה יהיו שונים מאלו המוצגים באתר.

7.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות תמונות, מלל, ותכנים בקשר לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה: רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) ", בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותה של חברת " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " ובין אם בבעלות צד שלישי. אין לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט ללא קבלת הסכמת החברה:  " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " ואישורה מראש ובכתב.

8.    לחברה לא תהא אחריות כלשהיא בקשר לטעות בהקלדת פרטים באתר בעת רישום לפעילות אותה מספקת החברה, והלקוח מצהיר בזאת כי מלוא האחריות לרישום תקין הינו באחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה.

9.    המשתמש באתר ו/או רוכש שירות אשר מסר כתובת דואר אלקטרוני ומס' טלפון נייד ,מביע בכך הסכמה מלאה לקבלת הודעות דואר אלקטרוני מאת החברה:  " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " הרלוונטיות לפעילות החברה , לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי. כדי לחדול מקבלת הודעות כאמור יש לפנות במייל בלבד , אל החברה,  בבקשה להסרה מרשימת תפוצה בכתובת דואר אלקטרוני.

10.    בכפוף לאמור בהסכם זה החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטים שנמסרו על-ידי ההורה ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. יובהר שמאחר שבין היתר מדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית אין באפשרותה של החברה להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת הפרטים והמידע האגור במחשביה ואם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות לפרטים שנמסרו על-ידי רוכש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.    לחברה הזכות לסרב ו/או למנוע שימוש ו/או גלישה באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן סיבה או נימוק.

12.    על התקנון יחול הדין הישראלי.

13.    ט.ל.ח.


כל האמור לעיל בתקנון החברה מתייחס לכל המגדרים כאחד.


פתח תקוה


באר יעקב


הרצליה


גבעתיים


ראש העין


אילן רמון באר יעקב


צאלון באר יעקב


סביון באר יעקב


בר לב פתח תקוה


יד לבנים פתח תקוה


כצנלסון גבעתיים


אירוס נס ציונה


הצהרונים שלנו


רשת צהרוני טומשין -קידס
• הרשת- פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הרשות המקומית, הצוות החינוכי של בתי הספר והגנים וועדי ההורים בכל צהרון. ברשת צוות ניהולי אקדמי פדגוגי, מוכשר ומיומן ובעל ניסיון בניהול צהרונים שתפקידו להכין תוכניות פדגוגיות, להכשיר מדריכים, לבצע בקרה ולהפעיל את הצהרונים מידי יום על הצד הטוב ביותר.

• ברשת צוות לוגיסטי מיומן שאחראי על אספקת ציוד, תיקונים, בדיקת מזון ועוד... בכל צהרון מעל 100 ילדים נמצא שומר במשך שעות הפעילות ועובד/ת ניקיון.

• צוות המדריכים מונה מורות, גננות, סייעות ומטפלות כולם בעלי כישורים ניסיון ואהבה רבה לילדים.

• מסגרת חינוכית דידקטית וחווייתית לילדים, החל מסיום יום הלימודים ועד השעה: 17:00 בימים א עד ה . פעילות וחוויה בהתאם לצרכי הילדים.

• מידי יום אוספים את הילדים מכיתות הלימוד, פעילות קצרה עם המדריכים – שיר/סיפור/ספורט – שיאפשרו מעבר נעים בין ביה"ס לצהרון.

• מידי יום מקבלים הילדים ארוחת צהריים חמה ומזינה מהווה חלק מההוויה חברתית בצהרון. הילד שותף פעיל בארגון שלבי הארוחה שמים דגש על היבטים חברתיים, כללי אסטטיקה, אווירה נעימה בלווי המדריכים. ובשעה 16:00 מקבלים חטיף או פרי.

• בימים של חופשה מביה"ס ועל פי כללי התמ"ת אנו מפעילים את הצהרונים משעות הבוקר מ- 7:30 ועד 16:30.

• כל קבוצה פועלת עם לפחות שני אנשי צוות מיומנים ומוכשרים לטיפול בילדים שעוברים הכשרה על ידינו להפעיל פעילויות לימודיות וחווייתיות ( הצהרון שלנו- אינו בייבי סיטר ). בצהרון הילדים אוכלים ארוחת צהריים מזינה ע"ס מבנה ארוחה שנקבע ע"י תזונאים מקצועיים.

• בכל שבוע זוכים הילדים להשתתף בשני חוגי העשרה המופעלים ע"י מדריכים חיצוניים ( עפ"י בחירת ההורים ). ובכל שאר הזמן בו שוהים הילדים בצהרון הם חווים פעילות יצירה, פעילות ספורט, פעילות חברתית ועוד.

• בכל חודש במהלך השנה נבחר נושא מוביל שסביבו עסוק הצהרון למשך כל חודש. כמו כן ערוכה החברה בעזרת אנשי הפדגוגיה שלה לבנות תוכניות ייחודיות לפי צרכי הרשות. הימים המרוכזים ( ימי חג וחול המועד ) מופעלים כמתכונת של יום ארוך משעות החזון שלנו: אנחנו מאמינים שמסגרת הצהרון נועדה להקנות לילדים הרגלי חיים וניתן להפיק ממנה ערכים רבים לתועלתו וצרכיו החברתיים הרגשיים, הפיסיים של הילד. תוך כדי הנאה וחוויה והעשרת עולמו במגוון תחומי ידע.

• ברשת צהרוני טומשין: הילד רוכש כלים ומיומנויות חברתיות לשיתוף פעולה, כללי משחק ועוד....

• הילד לומד להבין משמעותם וחשיבותם של הכנת שעורי הבית מידי יום.

• הילד צובר חוויות רבות תוך כדי הפעילות בצהרון והמשחק עם חבריו.

• הילד לומד חשיבותה של ארוחת צהריים, כללי אסתטיקה, דרך התנהגות, הרגלי אכילה נכונה וחשיבותם של סוגי המזון.

• הילד לומד ניהול וארגון הזמן הפנוי שברשותו.

• הילד רוכש ערכים של כבוד, יושר, אדיבות, אמפתיה, אסתטיקה ועוד....

• הילד נחשף לתחומי דעת שונים המעשירים את ידיעותיו ומרחיבים השכלתו.


מבנה הצהרון:
מתוך ניסיוננו רב השנים בהדרכה (בכל הגילאים), מצאנו לנכון כי יחס החניכה האופטימלי במסגרת הצהרון הינו מדריך אחד לכל חמישה עשר ילדים. עם זאת, בכל צהרון נמצאים שני מדריכים למקרה הצורך. מעבר לכך, על כל חמישה עשר צהרונים מופקד מנהל פדגוגי (בעל תואר ראשון בחינוך ובעל ניסיון עשיר בהפעלת צהרונים), אשר מבקר בצהרונים מדיי יום ומעניק תמיכה הן בפן הפדגוגי והן בפן האדמניסטרטיבי.

סדר היום בצהרון


חוזרים מבית הספר.............
 
איסוף הילדים מכיתות הלימוד, מפגש קצר המאפשר מעבר נעים בין בית-הספר לצהרון שבו מספרים חוויות מהיום שחלף,משחקים במשחקי קופסא ,פעילות בחצר וכו. בדיקת נוכחות ורישום ביומן,
 
ארוחת צהריים מזינה המגיעה בתפזורת
 
ארוחת הצהרים מהווה חלק  מההוויה החינוכית.הילד שותף בארגון הארוחה,לומד נימוסי שולחן ואסתטיקה.שמים דגש על אווירה נעימה והיבטים חברתיים.הארוחה כוללת – מנה בשרית ,ירקות חמים,מנת פחמימה,ירקות טריים– ועוד.....(מצורף תפריט לדוגמא)
 
פעילות בחצר/הפגתית
 
פעילות הפגתית קצרה,בחצר או במתחם הצהרון-תלוי במזג האוויר .מקסימום ל-60 דקות.
משחקים יחד במשחקים קבוצתיים/משחקי חצר וספורט,מקשיבים למוסיקה,קריאת ספרים ונרגעים מיום הלימודים..........
 
הכנת שיעורי בית
 
במשך כשעה מכינים הילדים את שעורי-הבית בליווי ובסיוע של המדריכים.המדריכים עורכים מעקב יומיומי לגבי הכנת שעורי-הבית. משתפים ומדווחים ,לפי בקשה, להורים המעונינים.סיוע בהכנת שיעורי בית האורך כ- 45-60 דקות.
 
חוג חיצוני/פעילויות ע"י המדריכ/ה/יצירה וכו'
 
מידי חודש הצוות החינוכי מקבל לידיו תוכנית פדגוגית מותאמת לנושא החודש ובליווי חומרים וציוד מתאימים והדרכה מקצועית. על-מנת להעשיר את עולמו של הילד ולגרום לו להנאה מהשהייה בצהרון. פעמיים בשבוע מגיעים חוגים ע"י מפעילים חיצוניים כמו: מסע קסום מסביב לעולם, חלון לעולם התאטרון, פעילות עם בעלי חיים, סדנת קסמים, משחקים חוויה, דרמה, ספורט מוסיקה ועוד....
ובנוסף פעילות וחוגים עם הצוות החינוכי במגוון תחומים ובהתאם לנושא החודש כמו: שעת סיפור, יצירות בעקבות סיפור, עבודות יצירה מגוונות,ריקוד,ספורט,מוסיקה ,המחזת הצגות,פעילות לימודית ועוד...
 
פעילות לסיום היום
 
פעילות במליאה  ע"י הרכז/ת או המדריכ/ה המוביל/ה,לסיום היום.וארוחת ארבע קלילה- חטיף או פרי או משהו מתוק
הילדים יוצאים לביתם בהתאם לאישור ההולכה-ע"י הורים או לבד.

חוגי הצהרון


בכל אחד מצהרוני הרשת מופעלים חוגים איכותיים ע"י מפעילים חיצוניים, מומחים בתחומם.
כל קבוצת צהרון מקבלת 2 חוגים בשבוע ע"י מפעיל חיצוני.
בתחילת שנת לימודים ,מתקיים בצהרון הפנינג טעימות חוגים ענק ובו זוכים הילדים להכיר את המבחר העצום של החוגים שאנו מציעים ,לאחר כשבועיים בוחרים הילדים בשיתוף עם ועד הורי ביה"ס את החוגים למשך 3 חודשים ראשונים. באפשרותם להנות מאותו חוג שנה שלמה או- להחליפו מידי 3 חודשים ולבחור מתוך המגוון.
בנוסף לחוגים המקצועיים המדריכים של רשת צהרוני טומשין עוברים השתלמויות והכשרות מידי חודש ע"י הרכז הפדגוגי של הרשת ומקבלים חוברת פעילות חודשית המותאמת לנושא וחודש ובה – מגוון פעילויות מתחומי דעת שונים הכוללות יצירה,סיפורים ,המחזות ועוד...

חוגים לדוגמה
זומבה, קסמים, מחול, מדעים, חיות, דרמה, חשיבה מתקדמת, אומנות, יצירה, אנגלית, דרמה, ג'ודו, כדורגל, שחמט, קריוקי, מתנפחים.

המדריכים שלנו


המדריכים שלנו
תהליך ההכשרה:
ברשת צהרוני טומשין פועלים בכל יום למעלה מ- 200 עובדים קבועים, אשר מטרתם העיקרית היא לספק לילדכם/ן חוויה ערכית, חינוכית ומהנה. לשם כך, נבחרים/ות להדרכה אותם אילו העומדים בדרישות המחמירות ובסטנדרט הגבוה שמציבה מכללת טומשין.
לאחר שנבחרו, עוברים המדריכים/ות תקופת הכשרה ראשונית, במסגרתה נבחנת אישיותם של המדריכים, יכולת התמודדות בתנאי לחץ, ורמת הקישורים הבין- אישיים הנדרשת לעבודה אינטנסיבית עם ילדים צעירים.

תקופת ההכשרה הראשונית כוללת מגוון תכנים, החל באלו ההכרחיים, כגון הגשת עזרה ראשונה וכיבוי אש, והמשך בסדנאות הדר"ט, סימולציות מחיי היומיום של מדריכי טומשין הוותיקים ויישום התוכנית הפדגוגית.
במהלך השנה, לאחר שנוצר החיבור בין המדריכים לילדי הצהרון, נמשך תהליך הכשרת המדריכים במסגרת ימי עיון. בימי העיון מושם דגש על: פיתוח יכולת ההדרכה בהתבסס על החוויות שצברו המדריכים בעבודתם, ובנוסף לכך הכשרה מקצועית לעניין התוכנית הפדגוגית לחודש הבא.

בטיחות


הרשמההורים יקרים שלום רב ,

אנו מודים לכם כי בחרתם לרשום את ילדיכם לצהרונים והקייטנות האיכותיים

של רשת טומשין-קידס בגני הילדים ובתי-הספר ברחבי הארץ לשנה"ל תש"ף.

לכל מי שביצע עד כה תשלום עבור דמי רישום בלבד בסך: 200 שח, מתבקש לבצע תשלום חלק א':

עבור 5 חודשי פעילות ראשונים (ספטמבר 2019 - ינואר 2020 ) באתר.

להזכירכם: רק לאחר ביצוע התשלום יוכלו ילדיכם להשתתף בצהרון.

בחודש ינואר 2020 תשלח אליכם הודעה לגבי ביצוע תשלום חלק ב'

אנו מודים לכם, ומאחלים המשך חופשת קיץ מהנה ושנת לימודים פוריה, מוצלחת

ומהנה בצהרוני טומשין-קידס.

הנהלת החברה

הרשמה לצהרון לשנה"ל תש"ף