הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : 

https://www.gov.il/he/service/daycare-center-parents-request-degree-of-subsidy

 

ולפעול על פי ההנחיות.


אנא קראו היטב את ההנחיות להגשת הבקשה.


תהליך קבלת הדרגה מתבצע אל מול משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים-

רשת צהרוני טומשין קידס אינה לוקחת חלק בקבלת ההחלטות בנושא הסבסוד.


כחלק מהתהליך תתבקשו להעביר אלינו לחתימה, את המסמכים הללו ניתן לשלוח 

לכתובת: zaharon@tomashin.co.il

נספח 6 תשפב.pdfלנוחיותכם, צירפנו את רשימת סמלי המוסד של הצהרונים לפי שמות הגנים.


רשימת סמלי מוסד גבעתיים.pdf

רשימת סמלי מוסד הרצליה.pdf

רשימת סמלי מוסד פתח תקוה.pdf בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)צהרונים

קרא עוד

קייטנות

קרא עוד

מזון בריא וטעים בצהרונים

קרא עוד