הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת :

הגשת בקשה לקבלת דרגה והשתתפות בשכר לימוד, במעונות יום ומשפחתונים (תשפ"ד) | משרד העבודה (www.gov.il) 


אנא קראו היטב ופעלו על-פי ההנחיות להגשת הבקשה.

תהליך קבלת הדרגה מתבצע אל מול משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים-

רשת צהרוני טומשין קידס אינה לוקחת חלק בקבלת ההחלטות בנושא הסבסוד.


כחלק מהתהליך תתבקשו להעביר אלינו לחתימה את נספח 11.pdf.

 ניתן לשלוח לכתובת: zaharon@tomashin.co.ilרשימת סמלי מוסד פתח תקוה.pdf

רשימת סמלי מוסד הרצליה.pdf

רשימת סמלי מוסד גבעתיים.pdf

לנוחיותכם, צירפנו את רשימת סמלי המוסד של הצהרונים לפי שמות הגנים.                    בברכה,

     הנהלת צהרוני טומשין – קידס

   רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)