צהרונים בית ספר כצנלסון בגבעתיים תשפ"ד
חודשון לחודש אפריל 2024


לוח חופשות צהרונים תשפ"ד


תפריט צהרונים תשפ"דתוכנית חודשית צבעונית לבתי הספר אפריל 2024.pdf