תכנית פדגוגית - ינואר 2022

תוכנית עבודה לחודש 01-2022 בתי ספר.pdf