תמ"ת


תמ"ת
הורים יקרים
ילדים הרשומים בצהרוני גני ילדים וזכאים להכרה ע"י תמ"ת - משרד העבודה והרווחה
לנוחיותכם טפסים להורדה
רשימת צהרונים 
נספח 6
אישור קבלה
יש למלא את המסמכים בהתאם להנחיות ולשלוח אלינו לחתימה
בפקס 03:9689120
 או למייל   irma@afik-tomashin.co.il