בית ספר כצנלסון גבעתיים

בקרוב תפתח ההרשמה לצהרונים לשנת הלימודים תשפ״ה