גני ילדים הרצליה


גני ילדים הרצליה

הרישום לקייטנת קיץ הסתיים

עכשיו ניתן להרשם גם לקייטנת אוגוסט...

קייטנת אוגוסט מתקיימת בשני מחזורים:

1. מחזור 1 - קייטנת "סיפורים מסביב לעולם" - 1-12/8/2021, בין השעות 7:30-16:30.

מחזור 2 - קייטנת "חוקרים עולמות" - 15-19/8/2021, בין השעות: 7:30-16:30.

הרישום לכל מחזור בנפרד

רישום - קייטנת אוגוסט מחזור 1

רישום - קייטנת אוגוסט מחזור 2מצפים לראותכם...                           

 

ב  ב  ר  כ  ה, 

      רשת צהרוני טומשין- קידס