בית ספר כצנלסון גבעתיים

הרישום לקייטנת חנוכה הסתיים