בית ספר בר לב פתח תקוה

הרישום לקייטנת חנוכה הסתיים