תכנית פדגוגית - ינואר 2022 2021


תוכנית עבודה לחודש 01-2022 גני ילדים.pdf