סבסוד משרד העבודה


הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : https://www.gov.il/he/service/registration_for_day_care_centers_and_nurseries1 

ולפעול על פי ההנחיות.


אנא קראו היטב את ההנחיות להגשת הבקשה.


תהליך קבלת הדרגה מתבצע אל מול משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים-

רשת צהרוני טומשין קידס אינה לוקחת חלק בקבלת ההחלטות בנושא הסבסוד.


כחלק מהתהליך תתבקשו להעביר אלינו לחתימה, את המסמכים הללו ניתן לשלוח 

לכתובת: zaharon1@tomashin.co.il

נספח 6 תשפא.pdf

מכתב נלווה לאישור הכרה תשפא.pdf


לנוחיותכם, צירפנו את רשימת סמלי המוסד של הצהרונים לפי שמות הגנים.

 

רשימת סמלי מוסד גבעתיים.pdf

רשימת סמלי מוסד הרצליה.pdf

רשימת סמלי מוסד פת.pdf

רשימת סמלי מוסד ראש העין.pdf


 בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)