תכנית פדגוגית - ינואר 2022
תוכנית עבודה לחודש 01-2022 בתי ספר.pdf