גני ילדים פ"ת


הורים יקרים,

שלום רב,


על מנת להגיש בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד בצהרונים, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת : www.employment.molsa.gov.il ולפעול על פי ההנחיות.

לנוחיותכם צירפנו את מספר הצהרון בו שוהה ילדכם.

 

לתשומת לבכם , חשוב מאד ! 

בקשה להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום 31/12/2019  תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים.

 

אנא קיראו בעיון רב , את המכתבים המצורפים.

הנכם מתבקשים לחתום על אישור קבלה לצהרון +נספח 6  ולשלוח אלינו למייל 

 zaharon1@afik-tomashin.co.il  

 dana-at@afik-tomashin.co.il 

                                                                                                

 בברכה,

הנהלת צהרוני טומשין – קידס

רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)

לרשימת מספרי הצהרון-לחצו כאן

אישור קבלה לצהרון.pdf

נספח 6.pdf